Cezary Grabarczyk - kandydat na posła RP
Komisje Sejmowe
 
  • Komisja Obrony Narodowej
  • Podkomisja stała ds. Budżetu, Infrastruktury i Zaopatrzenia Wojska
  • Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka – Przewodniczący
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwały w sprawie wystąpienia Sejmu RP do Ministra Skarbu Państwa i Ministra Sprawiedliwości z apelem o wykonania rekomendacji Komisji Śledczej powołanej przez Sejm RP IV Kadencji do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU S.A.
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
  • Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach – zastępca przewodniczącego
  • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Newsletter
 
Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać biuletyn informacyjny